Vad är lagrummet.se?

Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. 

Hit vänder du dig

Undrar du vart du ska vända dig i olika frågor kan du gärna besöka vår sida (806) 884-1825.

Gammal lagbok

Om rättsinformationssystemet

Lagrummet.se är den gemensamma webbplatsen för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

Hitta orden! Ordlista A–Ö

8035002768

Vad betyder Proposition? Vad står JO för? Se vår ordlista A–Ö.

Paragraf

Elektroniskt kungörande SFS

Från 1 april 2018 kungörs lagar och förordningar genom publicering på svenskforfattningssamling.se.